Thư viện tài liệu Manuals, programs, and other files

Thư viện tài liệu gồm có các tài liệu hướng dẫn sử dụng, chương trình phần mềm và các dữ liệu khác hỗ trợ Quý khách trong quá trình sử dụng dịch vụ

Tập tin

Bản khai chuyển nhà đăng ký tên miền .VN
Cho cá nhân, công ty, tổ chức
Dung lượng: 69.5 kB
Bản khai thay đổi DNS tên miền .VN (cá nhân)
Thay đổi máy chủ DNS chuyển giao cho cá nhân - 200.000 đ / lần
Trong trường hợp sử dụng DNS của BEEHOST, việc chuyển IP máy chủ là miễn phí.
Dung lượng: 68.5 kB
Bản khai thay đổi DNS tên miền .VN (công ty)
Thay đổi máy chủ chuyển giao DNS cho công ty, tổ chức
Trong trường hợp sử dụng DNS của BEEHOST, việc chuyển IP máy chủ là miễn phí.
Dung lượng: 70 kB
Bản khai đăng ký tên miền .VN (cá nhân)
Cho cá nhân đăng ký tên cấp 3 dưới các tên cấp 2 .EDU.VN, .NET.VN, .AC.VN, .PRO.VN, .HEALTH.VN, .NAME.VN , .VN và dưới các tên cấp 2 theo địa giới hành chính
Dung lượng: 69.5 kB
Bản khai đăng ký tên miền .VN (cá nhân)
Cho cá nhân hoạt động thương mại, kinh doanh đăng ký các tên miền cấp 3 dưới .COM.VN và .BIZ.VN theo quy định tại Quyết định số 27/2005/QĐ-BBCVT
Dung lượng: 75 kB
Bản khai đăng ký tên miền .VN (công ty)
Cho công ty, tổ chức
Dung lượng: 70 kB
Phiếu dùng thử 24h - mẫu 2
Form đăng ký dùng thử Host Giá Rẻ trong 24h
Dung lượng: 75 kB
Phiếu gia hạn dịch vụ - mẫu 2
Form gia hạn các dịch vụ Hosting, Domain, Server, Email, Reseller qua ĐT / Email / Fax / Livechat
Dung lượng: 75 kB
Phiếu đăng ký dịch vụ - mẫu 2
Form đăng ký qua ĐT / Email / Fax / Livechat các dịch vụ: Hosting, Domain, Server, Email, Reseller
Dung lượng: 74.5 kB