Bài viết

  Dịch vụ email có chấp nhận cho spam mail hàng loạt không?

Tất nhiên là không. Spam mail là một hành vi vi phạm pháp...

  Email đảm bảo có bị tình trạng chậm khi gửi?

Vì tính chất của việc đảm bảo, việc gửi email của các server Email đảm bảo...

 BeeHost backup dữ liệu và khôi phục dữ liệu như thế nào?

Dịch vụ Email Server sẽ được chúng tôi thiết lập backup hàng tuần khi...

 Các dịch vụ email đã bao gồm 10% thuế VAT chưa?

Giá các dịch vụ email được niêm yết trên website CHƯA BAO GỒM thuế...

 Google Apps Mail là dịch vụ mail miễn phí của Google?

Chính xác. Đây là một trong các dịch vụ miễn phí của...

 Khi không sử dụng Outlook, tôi có thể dùng chương trình gì để thay thế?

Thunderbird của Mozilla là sự lựa chọn hàng đầu nếu bỏ qua Outlook. Bạn có...

 Khái niệm Email đảm bảo tôi vừa nghe lần đầu?

Ở nhiều server, việc gửi nhận email thường gặp rắc rối thường xuyên, nguyên do...

 Ngoài Outlook & các email client khác, dịch vụ Email có chỗ trợ hức năng check mail qua trình duyệt & mobile?

Có. Email hỗ trợ đầy đủ các webmail để giúp khách hàng...

 Nâng cấp gói dịch vụ sẽ được tính như thế nào?

Khách hàng chỉ cần thanh toán thêm chi phí chêch lệch...

 Sau bao lâu kể từ khi thanh toán thì tôi có thể sử dụng dịch vụ?

Trong vòng 24h ~ 48h kể từ khi chúng tôi nhận thông tin thanh...

 Tôi có thể sang nhượng, cho, bán lại dịch vụ không?

Khách hàng được toàn quyền sang nhượng, cho, bán lại dịch vụ...

 Tại sao lại có gói Email Server & Email đảm bảo?

Do nhu cầu thực tế & các vấn đề thường gặp phải với email hầu hết các...