Nếu không tìm được cách giải quyết trong Hướng dẫn, Quý khách có thể gửi yêu cầu cho các phòng ban bên dưới.


 Phòng Kinh Doanh

Sales Department
Hotline: (028) 7300 7033 (ext. 101)
T2 → T6: 08:00 - 17:00 | T7: 8:00 - 12:00
Email: [email protected]

 Phòng Kỹ Thuật

Support Department
Hotline: (028) 7300 7033 (ext. 102)
T2 → T6: 08:00 - 17:00 | T7: 8:00 - 12:00
Xử lý sự cố 24/7 kể cả Chủ Nhật & Lễ
Email: [email protected]